Personlig utveckling och vägen till framgång med en dagbok

Att personlig utveckling är viktigt genom livets gång, det är vi nog alla överens om. Men hur ska man gå till väga för att göra karriär, utvecklas och uppnå sina mål? Det är där dagboken kommer in. Med hjälp av en dagbok kan du både växa som person och samtidigt uppfylla ditt livs största drömmar.

Man kan se den som ett hjälpmedel som ser till att du fokuserar på rätt saker. I den kan du ventilera, utvärdera och reflektera över din vardag. Dagligt skrivande i en dagbok håller dig fokuserad och målmedveten, vare sig du skriver för att göra karriär, förbättra dina träningsresultat, eller bara för att förbättra dig själv och dina vanor.

Men att skriva dagbok är en process, där nyckeln till framgång ligger i ditt skrivande. Det är viktigt att skriva varje dag. Gärna på morgonen när du är utvilad, det är ofta då våra bästa idéer och tankar kommer till. Det dagliga skrivandet kommer att hålla dig fokuserad och undvika att du hamnar på villovägar under resans gång.

Varför det är viktigt med återhämtning

Dagboken är ett fenomenalt verktyg som kommer att hjälpa dig på vägen mot dina drömmar. För att lyckas med dina uppsatta mål kan du dela in dem i delmål, det gör att dina drömmar inte känns helt ouppnåeliga.

Det krävs lite disciplin att skriva i sin dagbok varje dag, även när du bryter ditt vardagliga mönster som vid semester. Det kan till och med vara så att, du upptäcker att du är som mest effektiv i ditt dagboksskrivande under semestern. Det är under vila som våra bästa idéer skapas, när vi slappnar av så är våra hjärnor är som mest mottagliga för inspiration och nya tankar. Kanske kommer du på en lösning till ett problem som du inte hade tänkt på tidigare?

Samtidigt så har vi i dagens samhälle fått mindre och mindre tid för återhämtning, även fast vi vet att det är så viktigt. Våra liv präglas av jobb, notifikationer från sociala medier och familjeliv. Många av oss är alltid uppkopplade, alltid på väg någonstans och är därmed alltid upptagna. Det är nog flera av oss som tänker att ”ha många bollar i luften” är lika med att vara produktiv, men detta är inte helt sant.

Skillnaden mellan beräknad och systematisk produktivitet, och att vara konstant upptagen är stor. Då många av oss mäter sin produktivitet i hur upptagna de är, så är det precis som med träning – om du inte låter kroppen vila och återhämta sig efter ett tufft träningspass, så spelar det ingen roll hur mycket du tränar, får inte kroppen vila så är dina ansträngningar förgäves.

De bästa idéerna och insikterna kommer när du inte arbetar. Det händer medan du kopplar av, eller medan du funderar på något helt orelaterat. För att få klarhet i ditt liv och dina mål, måste du regelbundet ge dig själv och din kropps återhämtning. De mest framgångsrika människorna i världen sätter medvetet av tid i sina vardagliga scheman för att vara offline, ladda om och återhämta sig.

Bill Gates är ett framgångsrikt exempel på detta. Han tog sig tid att ta “Think Weeks”, där han helt enkelt kopplade bort sig från jobb och alla former av kommunikation. Allt han skulle göra var att tänka, lära sig och vila. Bill Gates medger själv att hans bästa idéer till Microsoft kom till under dessa vilo- och återhämtningsveckor.

Du kanske inte har möjligheten att ta en hel vecka ledigt för vila och återhämtning. Istället för ”Think Weeks” kan du schemalägga “offlinedagar”, där du ger dig själv tid för att vila och återhämta dig. Under dina offlinedagar är det bra om du kan göra ett miljöombyte. Det kanske räcker med att du kör utanför stan, till skogen eller till landet. Anledningen till att du vill komma ur din dagliga rutin och göra ett miljöombyte, är huvudsakligen för att du ska bli utvilad, mindre stressad och därmed bli mer inspirerad i ditt vardagliga liv.

Utnyttja din tid offline med att tänka, koppla av, lära dig något nytt och skriva i din dagbok. Det kan till en början kännas svårt och jobbigt att ”logga ut” både från sitt arbete och sociala liv, om du har svårt för att genomföra det så tänk på fördelarna du får av din offlinetid. Du kommer att märka det mentalt, känslomässigt och fysiskt. För att du ska kunna vara produktiv i ditt arbete, prestera och uppehålla ditt engagemang i det du gör så måste du vila.

Hur man använder sin dagbok på daglig basis

I dagboken finns det rum för att vara kreativ. Här kan du uttrycka dig själv, precis så som du vill. Det är din plattform! Att drömma om något man hade velat uppnå eller göra, blir inte lika overkligt i en dagbok där du kan följa din egen utveckling på nära håll. Din dagbok är inte bara en plats för dina insikter, utan det är också här som du kan fördjupa dig i dina innersta tankar och idéer. Du kommer att märka att ditt självförtroende stärks ju mer du skriver och lär dig om dig själv, samtidigt som spontana tankar och idéer snabbt blir till verklighet. Till sist kanske dina drömmar går till uppfyllelse.

En dagbok kan hjälpa dig på många plan, allt från att förtydliga dina idéer och insikter till att förverkliga det som du alltid har drömt om. Gör en strategisk plan för att göra dina idéer och mål verkliga.

Ibland kan skrivandet gå trögt, du kanske till och med känner dig helt oinspirerad? Om skrivkrampen infinner sig så finns det en del knep. Se till att du är på rätt humör innan du börjar ditt skrivande. Förbered dig mentalt minst 30 minuter innan för att ge dig själv de bästa förutsättningarna. Läs eller lyssna på något som inspirerar dig, träna, eller ring upp en vän som alltid lyckas sprida sin energi och glädje till dig.

Innan du börjar skriva vill du alltså vara på topp. Därför kan det vara bra att försöka komma ifrån sitt vardagliga liv, om så bara för en stund, då det kommer att trigga en rad positiva känslor hos dig samtidigt som det kommer att vara inspirerade.

Meditation kan också hjälpa dig i ditt skrivande. Det råder dock en del förvirring kring vad meditation är och vad det är till för. Den allmänna tron som hindrar så många människor från att utveckla meditativa vanor, är att meditation handlar om att stoppa ditt sinne från att tänka. Men detta är inte vad meditation är till för. Genom meditation kan du få klarhet i vad du vill och i slutändan leva ett bättre liv. Testa att meditera en stund innan du påbörjar ditt skrivande, det kommer att göra skillnad!

Din sinnesstämning påverkar kvaliteten av ditt skrivande och dina idéer, det är därför det är så viktigt att du är i rätt sinnesstämning innan du börjar. Du skriver som bäst när du känner dig inspirerad. Självklart skulle kunna hamna i rätt stämning medan du skriver, särskilt när du skriver vad du är tacksam för. Dagboksskrivandet är till för du ska lära känna dig själv bättre, gå djupare in i dig själv, i dina drömmar och ambitioner.

När det väl är dags att börja skriva så är här några bra tips som kan hjälpa dig på vägen:

Börja med att skriva vad du är tacksam för. Ta god tid på dig över att reflektera. Skriv om alla människor som är viktiga för dig. Skriv ner detaljer om vad som händer och vad som har hänt sedan förra gången du skrev. Att skriva ner vad som har hänt är en avgörande del i ditt dagboksskrivande.

Var ärlig mot dig själv. På vilka delar i ditt liv presterar du sämre? Vad behöver du förbättra? Har du några dåliga vanor som du kan ändra på? Skriv ner de viktigaste förändringarna du behöver göra för att uppnå dina drömmar och ideal. Skriv ner allt som kommer att tänka på. Dagboksskrivande är ett kraftfullt och terapeutiskt verktyg som du kan använda för att förbättra dig själv. När du skriver om de saker du behöver förändra, ska du skriva öppet om frustrationer och svårigheter som har lett dig dit du är idag. Skriv om varför du har kämpat för att göra dessa förändringar tidigare. Var ärlig mot dig själv. Ingen annan kommer att läsa det du skriver. Syftet med detta är att du ska få klarhet, kunna ändra dina prioriteringar och ditt fokus.

Skriv ner dina allra största drömmar. Ta god tid på dig, hur vill du att ditt liv ska se ut i framtiden? Nyckeln till att skriva ner dina mål och drömmar ligger i frågan ”varför”. Fundera kring det när du skriver, så håller du tankarna på rätt bana. Vägen till dina drömmar kan vara lång och snårig, därför är det viktigt att du delar upp dem i delmål. Börja med att skriva upp ditt slutmål, bryt sedan ner det till mindre delmål som du kan jobba med varje dag. Det är de små, vardagliga förändringarna som verkligen betyder något.

Vid varje veckoslut är det bra om du går tillbaka och tänker på veckan som gått. Reflektera över vad som har gått bra och mindre bra. Detta är en viktig del i ditt skrivande då du utvärderar och gör upp en plan för hur du ska göra nästkommande vecka bättre. Här kommer några tips på vad du kan skriva om i din utvärdering:

  • Hur gick föregående vecka? Vad gick bra? Vad gick mindre bra?
  • Vad gjorde du extra bra?
  • Vad gjorde du sämre?
  • Skriv ner specifika händelser.
  • Planerna inför nästa vecka och hur du tänker förbättra dig.
  • Punkta upp dina slutmål som en påminnelse till dig själv.
  • Skriv ner dina delmål inom en tidshorisont på 1–6 månader.
  • Skriv ner att-göra-listor för nästkommande vecka. Det kan handla om din morgon- eller kvällsrutin, relationer, lärande, jobb, träning, hälsa etc.

Din dagliga morgonrutin

Morgonrutinens huvudsakliga syfte är att få dig fokuserad. Fokusera på det som är viktigt i ditt liv, snarare än det som är brådskande. Målet är att du ska vara på topp, så att varje uppgift du utför görs när du är närvarande i nuet och din sinnesstämning är på topp.

Innan du börjar med dina dagliga aktiviteter, se till att din sinnesstämning är där du vill att den ska vara. Ditt dagboksskrivande är ett utmärkt sätt att starta dagen på. På morgonen är vi som bäst, då är vi utvilade och som mest kreativa – det är nu du ska passa på att skriva! Morgonsessionen behöver inte vara lång, 5–15 minuter är lagom.

När du skriver ner dina mål och drömmar varje morgon stärker du tron på målet. Din hjärna ställer in sig, varje morgon, på dina mål och din självkänsla blir starkare, samtidigt som du blir mer målmedveten för varje dag som går.

Sammanfattning

Din dagbok är ett värdefullt verktyg som hjälper dig att nå dina drömmar. För att uppnå dina mål måste du vara fokuserad, varje dag. Din sinnesstämning är viktig för att den påverkar dina val under dagens gång. Du måste vara fast besluten och målmedveten för att uppfylla dina drömmar.

De små förändringarna är viktiga! Det du gör i din vardag påverkar dig i det långa loppet, varje liten handling i rätt riktning räknas. För att du alltid ska hålla dig på rätt väg behöver du skriva ner dina mål och drömmar varje dag. Det stärker din målmedvetenhet och du får klarhet i vad som verkligen är viktigt i ditt liv. Skriv ner dina idéer, tankar, planer och strategier – egentligen allt du kommer att tänka på som kan hjälpa dig att nå dit du vill. Det är också viktigt att du skriver ner alla hinder och distraktioner som hindrar dig från att uppnå dina mål.

Kom ihåg att du är som mest effektiv och kreativ på morgonen. Det är när du är utvilad som du presterar bäst och är som mest kreativ. Ta dig tiden att skriva i din dagbok på morgonen, 5–15 minuter brukar vara lagom. Det är när du skriver ner dina idéer och tankar som du kommer att få fantastiska effekter av ditt skrivande, som i sin tur kommer att påverka dig i din vardag, så att du till sist kan uppfylla dina drömmar.